Koi Mazarat Kary To Us Ky Jawab Main Ye Kaha Ja’ay